Załóż Lokatę Sprint na 180  dni
oraz Lokatę Plus na 9 miesięcy

Zyskuj podwójnie!


Formularz Kontaktowy

Imię

Nazwisko

Temat wiadomości

E-mail

Wiadomość
Organizatorem Akcji „Zarabiaj z Duetem korzyści – edycja 2 z Premią dodatkową od Groupon” oraz fundatorem Premii jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie Partnerem Akcji oraz fundatorem Premii dodatkowej jest Groupon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Partnerem Akcji jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Promocja trwa od 6.03.2018 roku do 19.03.2018 roku.

Uczestnikami Akcji „Zarabiaj z Duetem korzyści – edycja 2 z Premią dodatkową od Groupon” mogą być osoby, które spełniają jeden z poniższych wymogów: • posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank (Obecni Klienci Banku - w rozumieniu Regulaminu Akcji), • nie posiadają i nie posiadały w okresie od 1.07.2016 roku do dnia 5.03.2018 roku Konta Jedynego w Banku (Nowi Klienci Banku - w rozumieniu Regulaminu Akcji).

Uczestnikami Akcji „Zarabiaj z Duetem korzyści – edycja 2 z Premią dodatkową od Groupon” nie mogą być: • pracownicy Partnera; • osoby, które w okresie od 1.07.2016 do dnia 5.03.2018 roku rozwiązały z Bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego; • Uczestnicy Akcji promocyjnej „Zarabiaj z Duetem korzyści – edycja 2”.

Aby skorzystać z Akcji "Zarabiaj z Duetem korzyści – edycja 2 z Premią dodatkową od Groupon" i otrzymać Premię (140 zł dla Nowego Klienta Banku lub 70 zł dla Obecnego Klienta Banku) oraz Premię Groupon (75 zł dla Nowego Klienta Banku lub 20 zł dla Obecnego Klienta Banku), należy spełnić warunki określone w Regulaminie Akcji, w tym m.in.: • nabyć voucher promocyjny z linkiem do Akcji w serwisie Groupon.pl • zarejestrować się w Akcji • na formularzu Banku wyrazić wymagane Regulaminem zgody • założyć Duet Lokat: Sprint na 180 dni na minimum 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł) i Lokata Plus na 9 miesięcy na minimum 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) i utrzymać je przez co najmniej przez 90 dni od daty ich założenia; • Utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty Premii;

Premia Groupon to środki do wykorzystania na zakupy w Serwisie Groupon przekazywane Uczestnikowi, który spełnił warunki Akcji na indywidualne konto użytkownika Serwisu Groupon. Środki te nie podlegają wymianie na pieniądze.

Dodatkowo Obecny Klient Banku przez co najmniej 30 dni, licząc od daty założenia ww. lokat, powinien utrzymać zwiększone o kwotę min. 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy zł) saldo wszystkich depozytów posiadanych w Banku na dzień 5.03.2018 roku.

Dla wszystkich Uczestników Akcji Bank przygotował specjalną ofertę obejmującą jednorazowy zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego w wysokości 20 zł.

Jednorazowy zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego nastąpi po spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie Akcji wskazanych w §3 pkt. II Regulaminu. Zwrot opłaty w wysokości 20 zł nastąpi przelewem na Konto Jedyne do dnia 25.01.2019 roku.

Szczegółowe warunki Akcji w tym otrzymania Premii i Premii Groupon oraz wykorzystania Premii Groupon określa Regulamin Akcji Promocyjnej „Zarabiaj z Duetem korzyści – edycja 2 z Premią dodatkową od Groupon”.

Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość Premii w Akcji " Zarabiaj z Duetem korzyści – edycja 2 z Premią dodatkową od Groupon ".